Äänioikeus

1) Äänioikeus on oikeus äänestää valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa ja siten osallistua päätöksentekoon. Äänioikeus riippuu iästä ja asuinpaikasta. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutettiin Suomessa 1906.

2) Yhdistyksen toiminnassa äänioikeudella tarkoitetaan kokouksen osanottajan oikeutta osallistua äänestykseen. Yhd L 25 §:n mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä on äänioikeus, ellei säännöissä ole asetettu rajoituksia. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni ellei säännöissä ole toisin määrätty. Puheenjohtaja seuraa, että vain äänioikeutetut äänestävät.