Ääntenlaskijat

Ääntenlaskijoiden tehtävänä on laskea vaalissa tai äänestyksessä annetut äänet ja tarkistaa, mitkä äänet voidaan hyväksyä ja mitkä äänet täytyy hylätä. Ääntenlaskijat ilmoittavat kokoukselle vaalin tuloksen äänten jakautumisesta.

Ääntenlaskijat valitaan yleensä kokouksen järjestäytymisvaiheessa. Jos ääntenlaskijoita ei ole tällöin valittu, valitaan ääntenlaskijat ennen vaalimenettelystä ja vaalitavasta päättämistä vaalitoimituksen yhteydessä.