Bruttopalkka

Bruttopalkka on työnantajan maksama kokonaispalkka ennen verojen, työttömyys-, sairasvakuutus- ja työeläkemaksun vähentämistä.