Finanssipolitiikka

Finanssipolitiikka on valtion harjoittamaa talouspolitiikkaa julkisen kulutuksen ja investointien sekä niiden rahoituksen osalta. Finanssipolitiikka ja rahapolitiikka ovat makrotalouden välineitä, joiden avulla hallitus pyrkii ohjaamaan talouden kehitystä, lähinnä elvyttämään taloutta taantumissa ja hillitsemään taloutta huippusuhdanteissa tasaisemman kehityksen aikaansaamiseksi.