Hallintoedustus

Henkilöstöllä on oikeus isoissa, yli 150 työntekijän yrityksissä hallintoedustajaan. Henkilöstön edustus voidaan sopia toteutettavaksi esimerkiksi yrityksen hallintoneuvostossa, hallituksessa, johtokunnassa tai johtoryhmässä. Henkilöstön edustajia on oltava vähintään yksi ja enintään neljä. Heille nimetään myös varajäsenet. Henkilöstön edustajilla on oikeus tutustua ennakkoon käsiteltävän asian aineistoon. Henkilöstön edustajat voivat osallistua yrityksen toiminnan kehittämiseen, yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamisen sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien asioiden käsittelyyn. Henkilöstön edustajat eivät saa osallistua yrityksen johdon valintaan, työehdoista päättämiseen eivätkä henkilöstön työsuhteen ehtoja koskevien asioiden käsittelyyn. Henkilöstön edustajaa koskevat salassapitosäännöt.