Henkilöstörahasto

Henkilöstörahastolla tarkoitetaan yrityksen tai yhteisön henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoituksena on yrityksen tai yhteisön sille suorittamien tulos- tai voittopalkkioerien ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varojen hallinta. Henkilöstörahasto voidaan perustaa, jos henkilöstön määrä on vähintään kymmenen. Rahasto voidaan myös perustaa jonkin yrityksen tai yhteisön yksikköön, jos sen henkilöstön määrä on vähintään kymmenen. Kahteen tai useampaan yritykseen voidaan perustaa yhteinen henkilöstörahasto vain, jos yritykset kuuluvat samaan konserniin. Henkilöstörahasto motivoi ja sitouttaa työntekijöitä. Se koetaan oikeudenmukaiseksi ja henkilöstöä tasavertaisesti kohtelevaksi palkitsemistavaksi. Henkilöstörahasto lisää henkilöstön kiinnostusta oman työn tuottavuuteen ja yrityksen kannattavuuteen.