Hoitoonohjaus

Hoitoonohjaus on menettely, jossa päihdeongelmasta kärsivä työntekijä ohjataan esimiehen ja/tai työterveyshuollon toimesta sopivantyyppiseen päihdehoitoon, jonka tavoitteena on työkyvyn palauttaminen ja työpaikalle koituvan päihdehaitan poistaminen. Hoitoonohjaus ei ole rangaistus. Työntekijä voi luonnollisesti hakeutua hoitoon myös oma-aloitteisesti, ja tätä mahdollisuutta kannattaa pitää työpaikalla esillä.