Hyväksilukeminen

Tutkintoon kuuluvia pakollisia opintokokonaisuuksia voi korvata opiskelijan muualla suorittamilla opinnoilla. Arviointiperusteena on opintojen valtakunnallisten perusteiden mukainen vastaavuus, joka tarkoittaa sitä, että erilaiset opinnot/tutkinnot vastaavat toisiaan tasoltaan, tavoitteiltaan tai joskus myös sisällöltään.