Jääviys

Jääviys tarkoittaa yhdistystoiminnassa sitä, että yhdistyksen jäsenellä on sellainen suhde kokouksessa käsiteltävään asiaan, että hänen puolueettomuutensa tai objektiivisuutensa asian suhteen vaarantuu. Tällöin yhdistyksen jäsenen velvollisuus on olla osallistumatta ko. asian käsittelyyn.