Järjestelyvara

Järjestelyvara tarkoittaa keskitetyissä ratkaisuissa yleiskorotuksen lisäksi ns. kuoppakorotuksiin varattua palkankorotuserää, jonka käytöstä sovitaan liittokohtaisesti tai yrityskohtaisesti. Sitä voidaan käyttää myös palkkausjärjestelmien kehittämiseen.