Julkinen sektori

Julkisesta sektorista puhutaan, kun tarkoitetaan verovaroin ylläpidettäviä valtion ja kuntien palveluita. Julkinen sektori on muodollinen, julkinen ja voittoa tavoittelematon. Julkiselle sektorille kuuluvat mm. koulut, terveyskeskukset ja sairaalat, työvoimatoimistot, tielaitos, poliisi, palokunta jne. Katso myös Kolmas sektori.