Liike- ja ammattisalaisuudet

Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu olla työsuhteen kestäessä hyödyntämättä ja paljastamatta työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Jos tiedot on saatu oikeudettomasti kuten esimerkiksi työnantajan salaisiin tiedostoihin tunkeutumalla, salassapitovelvollisuus säilyy työsuhteen päättymisen jälkeenkin. Liike- ja ammattisalaisuuksia voivat olla mm. yrityksen taloutta, liikesuhteita ja käytettävää tekniikkaa koskevat tiedot. Tiedolla tulee olla yritykselle liiketoiminnan kannalta aidosti merkitystä. Työntekijän on periaatteessa itse oltava selvillä siitä, mitkä ovat laissa tarkoitettuja salaisia tietoja. Jos asiassa syntyy epäselvyyttä, kannattaa kysyä työnantajalta, miten julkinen annettu tieto on. Tahallisesta yrityssalaisuuden rikkomisesta voi seurata rikoslain mukaan rangaistus, jos salaisuutta rikotaan hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Lisäksi salaisuuksien rikkomisesta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.