Liikevaihto

Liikevaihto on myyntituottojen yhteenlaskettu määrä kirjanpitolain mukaisesti laskettuna. Kirjanpitolain mukaan liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.