Lisätyö

Lisätyötä on työsopimuksella tai työ-/virkaehtosopimuksella sovitun työajan lisäksi tehty työ, joka ei kuitenkaan ylitä lain mukaista säännöllistä työaikaa. Lisätyöstäkin on sovittava. Lisätyöstäkin maksetaan vähintään samaa palkkaa kuin säännöllisestä työajasta. Viranhaltija ei saa kieltäytyä ylityöstä tai lisätyöstä, jos sen tekeminen on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä.