Määräaikainen työsopimus

Määräaikaisen työsopimuksen voimassaolo on määritelty kattamaan tietyn ajan tai tietyn työtehtävän. Työsopimuslain mukaan pääsääntö on, että työtä on tehtävä pysyvissä työsuhteissa. Määräaikainen sopimus voidaan tehdä vain, jos siihen on perusteltu syy. Tällaisena syynä voi olla vaikkapa toisen työntekijän poissaolosta aiheutuva sijaisuus. Työsopimukseen kirjataan määräaikaisuuden syy ja milloin määräaikaisuus päättyy.

Jos työsopimus on määräaikainen, työntekijää ei voi irtisanoa ennen määräajan loppua. Työntekijä ei voi irtisanoutua ennen kuin määräaikainen työsopimus päättyy, mutta usein asiasta voidaan sopia neuvottelemalla työntekijän ja työnantajan kesken. Määräaikaisten sopimusten toistuva käyttö ilman perusteltua syytä on kielletty.