Mielenterveys- kuntoutujien työhönvalmennus (Kela)

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen lähtökohtana ovat kuntoutujan oma motivaatio ja voimavarat sekä sitoutuminen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin työelämään pääsemiseksi. Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus on Kelan hankkimaa ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen palvelulinjan standardiin pohjautuvaa avomuotoista palvelua. Sitä toteutetaan yksityisissä työkeskuksissa, työhönvalmennussäätiöissä tai muissa sellaisissa kuntoutusyksiköissä (työhönvalmennusta toteuttava laitos), joissa on omia työosastoja/ työpajoja. Keskeistä on ohjattu ja tuettu työ omilla työosastoilla sekä elämänhallintataitojen kartuttaminen yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen kesto on yleensä enintään 240 valmennuspäivää eli noin yksi vuosi. Palveluun osallistumisen voi aloittaa työhönvalmennusta joustavammin ehdoin. Tähän palveluun valittavilla kuntoutujilla ensisijainen työkykyä alentava ja työllistymistä vaikeuttava sairaus on aina psyykkinen sairaus.