Muutosturva

Taloudellisin tai tuotannollisin syin irtisanotulla henkilöllä on työsopimuslain mukaan tietyin edellytyksin oikeus korotettuun työttömyysturvaan. Irtisanomistilanteiden muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön.

Toimintamalli sisältää irtisanotun palkallisen vapaan uuden työn etsimistä varten, työnantajan tehostunutta tiedotusta, henkilöstön kanssa tehtävän työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman ja työ- ja elinkeinotoimistossa laadittavan työllistymissuunnitelman.