Nuori työntekijä

Nuoria työntekijöitä ovat alle 18-vuotiaat. Heidän työntekoaan koskevat seuraavat määräykset.

15 - 17 -vuotiaat nuoret: Työnantaja saa ottaa vakituiseen työsuhteeseen 15 vuotta täyttäneen nuoren, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Työaika saa olla enintään 9 tuntia vuorokaudessa. Nuorta työntekijää ei saa käyttää ruumiillisesti tai henkisesti liian raskaisiin töihin. Kielletyt työt on lueteltu laissa.

13-14 -vuotias nuori saa olla töissä koulupäivänä 2 tuntia ja vapaapäivänä 7 tuntia, yhteensä kuitenkin 12 tuntia viikossa. Alle 15-vuotiaan työsopimuksen voi tehdä huoltaja eli tavallisesti isä tai äiti. Myös nuori itse voi tehdä työsopimuksen huoltajan luvalla. 15-vuotias saa tehdä työsopimuksensa itse.

Alle 13-vuotiaat lapset: Alle 13-vuotias lapsi voi työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana esimerkiksi teatteriesityksissä tai vastaavissa tilaisuuksissa. Työnantajan on pyydettävä lupa työsuojelupiiriltä työntekoa varten.