Opinnäytetyö

Opinnäytetyö voi olla työtehtäväkokonaisuus, kirjallinen työ, selvitys, projektityö, tuote tai muu vastaava. Siihen liittyy aina kirjallinen osuus ja se voidaan suorittaa yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina. Työn laadinta voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä, mutta työ valmistuu opiskelun loppuvaiheessa. Opinnäytetyö arvioidaan ja työn nimi ja arvosana merkitään tutkintotodistukseen.