Oppisopimus

Oppisopimuksella tarkoitetaan työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään teoriaopetuksella oppilaitoksissa. Oppisopimuskoulutukseen liittyy henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa opiskelijan aikaisempi työkokemus ja koulutus voidaan ottaa huomioon. Oppisopimuksella voi opiskella samoihin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Opiskelija saa työssä oppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja tietopuolisen opetuksen ajalta palkkaa tai opintososiaalisia etuuksia. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta. Työttömien oppisopimuskoulutuksesta työ- ja elinkeinohallinto voi maksaa työnantajalle lisäksi palkkatukea.