Organisaatiomuutos

Organisaatiomuutos voidaan pelkistetymmin määritellä uudeksi tavaksi organisoida ja työskennellä. Organisaatiomuutokseen liittyy paljon erilaisia asioita, joita ei aluksi välttämättä edes osata siihen liittää. Organisaatioiden yhdistäminen (eli sulautuminen tai fuusioituminen) on usein suuri muutos.