Rahoitusasema

Taseen ilmaisema yrityksen rahoituksen tila. Rahoitusasemaa kuvaavat vieraan ja oman pääoman suhteelliset osuudet koko taseesta sekä erien rakenne.