Rekrytointikielto

Rekrytointikielto tarkoittaa yritysten välistä sopimusta, jolla he sitoutuvat olemaan palkkaamatta toistensa työntekijöitä itselleen. Rekrytointikieltosopimukset ovat EU:n lainsäädännön mukaisia vain määräaikaisina sopimuksina. EU-direktiivin ja Suomen lainsäädännön mukaan työnantaja velvoitetaan kertomaan rekrytointikiellosta niille työntekijöille, joita kielto koskee.