UK (Uusi keskusjärjestö)

Ammattiliitot ovat käynnistäneet hankkeen uuden keskusjärjestön perustamiseksi Suomeen. Perustettava järjestö on poliittisesti sitoutumaton. Sen toiminta perustuu demokraattiseen edustukseen, joka huomioi kaikkien jäsenryhmien tarpeet. Uusi keskusjärjestö ei heikennä ammattiliittojen itsenäistä asemaa työehtosopimusosapuolena.

Hankkeessa on mukana 49 ammattiliittoa. Siihen voivat liittyä kaikki ammatilliset edunvalvontajärjestöt, myös ne, jotka tällä hetkellä eivät ole nykyisten keskusjärjestöjen jäseniä.

Uusi keskusjärjestö -hankkeen projektipäällikkö on Juha Heikkala. Hankkeen puheenjohtajina toimivat Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Vakuutusväen Liiton puheenjohtaja Liisa Halme ja Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari.

Uusi keskusjärjestö aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa.