Altiste

Ulkoinen tekijä, jonka kanssa ihminen joutuu tekemisiin. Voivat aiheuttaa haittavaikutuksia.

Biologisia altisteita ovat esimerkiksi bakteerit, homeet, virukset ja selkärangattomat eläimet.

Fysikaalisia altisteita ovat esimerkiksi melu, tärinä, valaistus, lämpöolot, säteily.

Kemiallisia altisteita ovat esimerkiksi mineraalipölyt, metallit ja niiden yhdisteet, orgaaniset pölyt ja yhdisteet, kaasut ja pelkistyneet rikkiyhdisteet.

 

Työelämäsanastossa on yli 400 termiä selityksineen. Sanasto on osa Työelämän verkko-opiston opintotarjontaa. Verkko-opiston kurssitarjonnan ja aineistolinkit löydät täältä.