Ammattitutkinto

Ammattitutkinto on osoitus osaamisesta. Ammattitutkinnon voivat suorittaa näyttötutkintona kaikki, joilla on kyseisen ammatin vaatima ammatillinen perustutkinto. Ammattitutkinnon suorittaminen on mahdollisuus pätevöityä ammattiin ja osoittaa ammatillinen osaaminen! Ammattitutkintoon tähtääviä koulutuksia järjestävät monet ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Koulutus voi tapahtua oppisopimuskoulutuksena tai ammatillisesti valmentavana koulutuksena. Opetushallitus määrää näyttötutkinnon sisällön ja tutkintotilaisuus on avoin kaikille.