B-lausunto

Laaja lääkärinlausunto henkilön terveydentilasta. Tarvitaan haettaessa työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutusta tai yksilöllistä varhaiseläkettä.