Äänestys

Äänestys on päätöksentekomenettely, jonka avulla saadaan aikaan päätös, jos kannatettuja ehdotuksia on useampia kuin yksi. Äänestyksessä eniten kannatusta saanut tai määräenemmistön saavuttanut ehdotus tulee päätökseksi. Äänestyksen mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaalissa tasatilanteen ratkaisee arpa.