ILO (Kansainvälinen työjärjestö)

ILO (International Labour Organization) on työelämän kehittämiseen ja yhteiskunnallisten olojen parantamiseen erikoistunut järjestö. Sen tärkeä tehtävä on kansainvälisten työelämän normien luominen ja valvonta. ILO perustettiin vuonna 1919 ja se on toiminut YK:n erityisjärjestönä vuodesta 1946. Suomi liittyi järjestön jäseneksi vuonna 1920. Järjestön päämaja sijaitsee Genevessä. ILOn vuosittain kesäkuussa pidettävä kansainvälinen työkonferenssi kokoontuu Genevessä. Konferenssi on järjestön ylin päättävä elin, jossa ILOn yleissopimukset ja suositukset hyväksytään.