Irtisanomisaika

Lakiin kirjatuista irtisanomisajoista voidaan sopia toisin työehtosopimuksella tai työsopimuksella. Työsopimuslain mukaan työnantajan yleiset irtisanomisajat ovat seuraavat:
Kun työsuhde on jatkunut
* enintään 1v = 14 päivää
* yli 1 v, mutta enintään 4 v = 1 kk
* yli 4 v, mutta enintään 8 v = 2 kk
* yli 8 v, mutta enintään 12 v = 4 kk
* yli 12 v = 6 kk
Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat ovat sen sijaan seuraavat: Kun työsuhde on jatkunut enintään 5 v = 14 päivää yli 5 v = 1 kk
Liikkeen luovutuksen, yrityssaneerauksen sekä työnantajan konkurssin ja kuoleman tilanteissa on laissa säädetty erityisistä irtisanomisajoista.