Irtisanominen

Työsuhde loppuu, jos työnantaja sanoo työntekijän irti. Irtisanomiseen täytyy aina olla lain mukainen peruste. Työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisaikana työntekijä jatkaa työtään. Työntekijälle on irtisanomisajalta maksettava normaali palkka.