Imago

Imago on mielikuva jostakin henkilöstä, organisaatiosta, tuotteesta tai palvelusta. Imago perustuu havaintoihin, tietoihin, kokemuksiin, päätelmiin, asenteisiin, uskomuksiin, tunteisiin ja käsityksiin. Imagoon liittyy myönteinen, neutraali tai kielteinen asenne. Tietoisesti rakennettujen imagojen yhteydessä puhutaan profiilin luomisesta tai imagonrakentamisesta.