Julkinen palvelu, julkiset palvelut

Julkiset palvelut voivat olla valtion tai kuntien rahoittamia ja järjestämiä. Myös yksityinen sektori voi osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen joko ilmaiseksi, maksullisesti tai alennetuin hinnoin.