Nimenkirjoittaja

Nimenkirjoittaja on ammattiosastossa henkilö, jolla on oikeus edustaa osastoa ja käyttää nimenkirjoitusoikeutta. Yleensä ammattiosastojen sääntöjen mukaan osaston nimenkirjoittajia ovat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompi kumpi heistä yhdessä jonkun toimikunnan varsinaisen jäsenen kanssa.