Nimenkirjoitusoikeus

Nimenkirjoitusoikeus on oikeus edustaa yhdistystä eli oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Yhdistyslaissa määrätään, että hallituksen puheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus.