Normaalisitova

Normaalisitovuus tarkoittaa sitä, että tehtyyn työehtosopimukseen ovat sidottuja
- osalliset eli ne työnantajat ja yhdistykset (työnantajaliitto ja työntekijäliitot) jotka ovat tehneet työehtosopimuksen ja ne jotka ovat myöhemmin liittyneet sopijaosapuoliksi,
- näiden alayhdistykset ja
- yhdistysten työnantaja- ja työntekijäjäsenet.

Työnantajan järjestäytyminen ratkaisee mitä työehtosopimusta sovelletaan, eli järjestäytynyt työnantaja soveltaa yrityksessä samaa työehtosopimusta myös muualle järjestäytyneisiin ja järjestäytymättömiin, ns. villeihin työntekijöihinsä. Noudatettava työehtosopimus määrittää vähimmäisehdot, joita työsuhteissa noudatetaan. Työehtosopimuksen noudattamisvelvollisuuteen liittyy työntekijöiden työrauhavelvollisuus.