Ruokatauko

Työntekijällä on oikeus sekä ruokataukoon että kahvitaukoon (kahvitauoista ei ole säännöksiä eikä tes-määräyksiä). Työnantajan velvollisuutena on järjestää työajat siten, että työntekijän oikeus lepotaukoihin toteutuu. Työnantajan tulee mm. merkitä ruokatauot työvuoroluetteloon. Mikäli työntekijä ei ehdi määrätyn kestoiselle ruokatauolle, on asia selvitettävä työnantajan kanssa. Lepotaukoja on noudatettava paitsi työaikasuojelullisista myös työssä jaksamiseen ja työn hyvään laatuun liittyvistä syistä.