Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutus on vakuutus, jonka perusteella kuolleen työntekijän puoliso ja alaikäiset tai alle 22-vuotiaat opiskelevat lapset saavat kertakorvauksen. Jos näitä ei ole, korvaus voidaan maksaa vainajan vanhemmille tai täysi-ikäisille lapsille, jos nämä ovat työkyvyttömiä tai varattomia. Ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat työntekijät, joille työnantaja on velvollinen järjestämään työeläketurvan, sekä maatalousyrittäjät.