Käännetty alv

Käännetyssä ALV:ssa arvonlisäveron suoritusvelvollisuus siirtyy myyjältä ostajalle. Rakentamisessa aliurakoitsija veloittaa rakentamispalvelujen myynnin ilman arvonlisäveroa ja pääurakoitsija suorittaa arvonlisäveron koko rakennustyön arvosta.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tulee sovellettavaksi, jos kaksi perusehtoa täyttyy (molempien täytyttävä):

1. Palvelu on kiinteistöön kohdistuvaa rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta kiinteistöön kohdistuvaa rakentamispalvelua varten.
2. Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten tai suorittaa laissa tarkoitettuja kiinteistön luovutuksia.

Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden soveltaminen on pakollista aina kun edellytykset täyttyvät.