Kokonaistyöaika

Työaikalaki ei tunne kokonaistyöaikaa. Mikäli kuulut työaikalain piiriin, kanssasi ei voida laillisesti sopia kokonaistyöajasta. Työaikalain mukaan työaikalakia ei sovelleta työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien tai muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamisena. Tämän säännöksen perusteella työaikalain ulkopuolelle jäävät yrityksen ylin johto ja välittömästi ylimmän johdon alaisena työskentelevät. Sen sijaan yrityksen keskijohto on normaalisti työaikalain piirissä.