Kuntoutustarveselvitys

Ennen ammatillisen kuntoutuksen alkamista voidaan tarvittaessa tehdä kuntoutustarveselvitys tai kuntoutustutkimus. Kuntoutustarveselvityksessä lääkäri, sosiaalityöntekijä tai psykologi ja tarvittaessa muut asiantuntijat arvioivat kuntoutuksen tarpeen ja selvittävät laajemman kuntoutustutkimuksen tarpeellisuutta. Kuntoutustarveselvitys kestää enintään kolme päivää ja se tehdään kuntoutuslaitoksessa. Kuntoutustutkimus on monipuolinen lääketieteellinen, sosiaalinen ja psykologinen tutkimus. Sen perusteella laaditaan yhteistyössä kuntoutujan ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa ammatillinen kuntoutussuunnitelma.