Kameravalvonta

Työnantaja saa lain mukaan käyttää kameravalvontaa työtiloissa mm. työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. Yksittäistä työpistettä tai työntekijää ei kuitenkaan saa valvoa.

Kameravalvonnan on oltava avointa: kameravalvonnasta ja sen toteuttamistavasta on ilmoitettava näkyvällä tavalla niissä tiloissa, joihin kamerat on sijoitettu. Kameravalvonnasta on keskusteltava yhteistoimintamenttelyssä.