Yhdyshenkilö

Yhdyshenkilö on henkilöstön edustaja ja työntekijöiden yhdysside ammattiliittoon sellaisella työpaikalla, jolla ei ole luottamusmiestä. Yhdyshenkilöä eivät koske sopimuksissa määritellyt luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet, eikä hänellä ole myöskään luottamusmiehelle tarkoitettua suojaa.