Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on työvalmennusta tukevaa toimintaa, jossa perehdytään valmentautujan elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti ja tarjotaan moniammatillista tukea arjenhallintataitojen ja toimintakyvyn parantamiseksi. Yksilövalmennuksen menetelmänä voidaan lisäksi erottaa ryhmävalmennus, jossa asiakkaiden arki-, työelämä- ja vuorovaikutustaitoja kehitetään toiminnallisin menetelmin vertaisryhmässä.