Yksityisyyden suoja (työelämässä)

Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen mahdollisimman suuri oikeus tietää ja päättää omien henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä, sekä oikeus tulla arvioiduksi oikeiden henkilötietojen perusteella. Siksi kaikkien on tärkeää tietää, miten henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä ratkaistaan nimenomaan työpaikoilla. Työelämän tietosuojaa säätelee työelämän tietosuojalaki. Henkilötietolaissa ja sähköisen viestinnän tietosuojalaissa on yleisiä tietosuojaan liittyviä säännöksiä, joita sovelletaan myös työelämässä tämän erityislain ohella. Työelämän tietosuojalakia valvovat työsuojeluviranomaiset ja tietosuojavaltuutetun toimisto.