Yhteistoimintamenettely

Menettely, jossa henkilöstöä kuullaan ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa
tiettyihin pääsääntöisesti työnantajan päätösvallan piiriin kuuluviin asioihin

Yhteistoimintamenettely käynnistetään tilanteissa, joissa yritystoiminnan muutoksista aiheutuu henkilövaikutuksia, esim. työvoiman käyttöä vähennettäessä