YT-neuvottelu

Työntekijöillä on oltava mahdollisuus vaikuttaa heidän työtään, työolojaan ja asemaansa sekä työllistymistään koskeviin työnantajan päätöksiin. Näitä asioita käsitellään työpaikoilla yhteistoimintamenettelyssä, jota säännellään yhteistoimintalailla.

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluu mm. henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, ja työmenetelmissä sekä siirrot tehtävästä toiseen, olennaiset laitehankinnat, yrityksen tai sen osan lopettaminen, yrityksen ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat periaatteet, henkilöstösuunnitelma sekä koulutustavoitteet. Yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö. Laissa määritellään henkilöstöryhmät ja niiden edustajat. Tällaisina henkilöstön edustajina toimivat yleensä työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet tai luottamusvaltuutetut. Muita henkilöstön edustajia ovat mm. työsuojeluvaltuutetut sekä johtoryhmien ja yt-ryhmien jäsenet.