Häirintä

Työturvallisuuslaissa, tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa työpaikalla tapahtuvasta huonosta kohtelusta käytetään termejä häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu voivat ilmetä esimerkiksi kiusaamisena, seksuaalisena häirintänä tai työnantajan työnjohtovaltuuksien ylittämisenä. Kiellettyä häirintää on sellainen epäasiallinen kohtelu, josta voi olla vaaraa tai haittaa turvallisuudelle tai terveydelle.