Henkilökohtaistaminen

Koulutuksen järjestäjälle asetettu velvoite tarjota aikuisille asiakaslähtöisesti
suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita, yhteisesti
sovittavia tukimuotoja ja palveluja näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan
koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan
ammattitaidon hankkimisessa.