Henkilöstöpäällikkö

Henkilöstöpäällikön tehtäviä voivat olla mm.
- henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät
- palkka-asiat ja palkkausjärjestelmät
- henkilöstöhallinnon tehtävät
- yhteistoimintaan liittyvät tehtävät
- henkilöstöraportointi ja henkilöstökertomuksen valmistelu
- henkilöstöprosessien kehittäminen
- työsuojelupäällikön tehtävät
- henkilöstöpalvelujen järjestämiseen ja seurantaan liittyvät tehtävät